مرجع راهنمای تعمیرات موبایل

دانلود فایل های راهنمای تعمیرات موبایل

تعمیرات سخت افزار موبایل کوشا تیم کوشا تیم 3

فایل کمیاب فول دامپ گوشی هوآوی Huawei Honor 4X Che2-L11

فایل کمیاب فول دامپ گوشی هوآوی Huawei Honor 4X Che2-L11 دامپ هارد Huawei Honor 4X Che2-L11 تست شده

دامپی که برای شما قرار دادیم شامل فایل های rom1, rom2, rom3 , ext_csd می باشد که قابل رایت با تمامی باکس های پروگرم هارد می باشد. پس از رایت این دامپ نیازی به ترمیم سریال نخواهید داشت.

 

EMMC_ROM1_SEM08G_687822367_00000000_20000000.bin
EMMC_ROM2_SEM08G_687822367_00000000_00200000.bin
EMMC_ROM3_SEM08G_687822367_00000000_00200000.bin
SEM08G_ 687822367_20160825_2004.extcsd


---------- eMMC Device Information ----------EMMC CID : 45010053454D3038472228FF561F7216
EMMC CSD : D00F00320F5903FFFFFFFFFF8A40407E
EMMC Manufacturer ID: 0045 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 07/2015 Rev.0x22
EMMC NAME: SEM08G , S/N: 687822367
EMMC NAME (HEX): 53454D30384700
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 2048 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x02 , width 8bits , Partition config [179]: 0x08.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x05
Device support partitioning feature
Device cannot have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: SEM08G_ 687822367_20160825_2004.extcsd
Searching for partition tables...
Detected GPT over MBR...
Medium UUID: F9F21FFF-A8D4-5F0E-9746-594869AEC34E
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (VRL) Range: [0X80000,0XBFE00] ,Len: 40000
MMCBLK0P1 (VRL_BKUP) Range: [0XC0000,0XFFE00] ,Len: 40000
MMCBLK0P2 (MCUIMAGE) Range: [0X100000,0X13FE00] ,Len: 40000
MMCBLK0P3 (RESERVED0) Range: [0X140000,0X1FFE00] ,Len: C0000
MMCBLK0P4 (FASTBOOT) Range: [0X200000,0X5FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P5 (MODEMNVBKUP) Range: [0X600000,0XBFFE00] ,Len: 600000
MMCBLK0P6 (NVME) Range: [0XC00000,0XFFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P7 (OEMINFO) Range: [0X1000000,0X2FFFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P8 (SPLASH) Range: [0X3000000,0X37FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P9 (MODEMNVM1) Range: [0X3800000,0X47FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P10 (MODEMNVM2) Range: [0X4800000,0X57FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P11 (MODEMNVM3) Range: [0X5800000,0X67FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P12 (SECURETYSTORAGE) Range: [0X6800000,0X87FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P13 (3RDMODEMNVM) Range: [0X8800000,0X97FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P14 (3RDMODEMNVMBACK) Range: [0X9800000,0XA7FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P15 (RESERVED1) Range: [0XA800000,0XB3FFE00] ,Len: C00000
MMCBLK0P16 (MODEMLOG) Range: [0XB400000,0XC3FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P17 (SPLASH2) Range: [0XC400000,0X103FFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P18 (MISC) Range: [0X10400000,0X105FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P19 (MODEMNVRESERVED) Range: [0X10600000,0X11DFFE00] ,Len: 1800000
MMCBLK0P20 (RECOVERY2) Range: [0X11E00000,0X15DFFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P21 (RESERVED2) Range: [0X15E00000,0X17DFFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P22 (TEEOS) Range: [0X17E00000,0X181FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P23 (TRUSTFIRMWARE) Range: [0X18200000,0X183FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P24 (SENSORHUB) Range: [0X18400000,0X193FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P25 (HIFI) Range: [0X19400000,0X19FFFE00] ,Len: C00000
MMCBLK0P26 (BOOT) Range: [0X1A000000,0X1B7FFE00] ,Len: 1800000
MMCBLK0P27 (RECOVERY) Range: [0X1B800000,0X1F7FFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P28 (DTIMAGE) Range: [0X1F800000,0X217FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P29 (MODEMIMAGE) Range: [0X21800000,0X257FFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P30 (DSP) Range: [0X25800000,0X25FFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P31 (DFX) Range: [0X26000000,0X26FFFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P32 (3RDMODEM) Range: [0X27000000,0X273FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P33 (CACHE) Range: [0X27400000,0X373FFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P34 (HISITEST0) Range: [0X37400000,0X375FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P35 (HISITEST1) Range: [0X37600000,0X377FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P36 (HISITEST2) Range: [0X37800000,0X37BFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P37 (SYSTEM) Range: [0X37C00000,0XCFBFFE00] ,Len: 98000000
MMCBLK0P38 (CUST) Range: [0XCFC00000,0XDFBFFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P39 (USERDATA) Range: [0XDFC00000,0X1D1FFFE00] ,Len: F2400000
Done...Presets has been updated...

Done.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 12,750 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 15,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Huawei-Honor-4X-Che2-L11_2034287_1559.zip