مرجع راهنمای تعمیرات موبایل

دانلود فایل های راهنمای تعمیرات موبایل

تعمیرات سخت افزار موبایل کوشا تیم کوشا تیم 3

فایل کمیاب فول دامپ گوشی هوآوی Huawei Honor 4X Che2-L11

فایل کمیاب فول دامپ گوشی هوآوی Huawei Honor 4X Che2-L11

دامپ هارد Huawei Honor 4X Che2-L11 تست شده

دامپی که برای شما قرار دادیم شامل فایل های rom1, rom2, rom3 , ext_csd می باشد که قابل رایت با تمامی باکس های پروگرم هارد می باشد. پس از رایت این دامپ نیازی به ترمیم سریال نخواهید داشت.

 

EMMC_ROM1_SEM08G_687822367_00000000_20000000.bin
EMMC_ROM2_SEM08G_687822367_00000000_00200000.bin
EMMC_ROM3_SEM08G_687822367_00000000_00200000.bin
SEM08G_ 687822367_20160825_2004.extcsd


---------- eMMC Device Information ----------EMMC CID : 45010053454D3038472228FF561F7216
EMMC CSD : D00F00320F5903FFFFFFFFFF8A40407E
EMMC Manufacturer ID: 0045 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 07/2015 Rev.0x22
EMMC NAME: SEM08G , S/N: 687822367
EMMC NAME (HEX): 53454D30384700
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 2048 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x02 , width 8bits , Partition config [179]: 0x08.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x01
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x05
Device support partitioning feature
Device cannot have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: SEM08G_ 687822367_20160825_2004.extcsd
Searching for partition tables...
Detected GPT over MBR...
Medium UUID: F9F21FFF-A8D4-5F0E-9746-594869AEC34E
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (VRL) Range: [0X80000,0XBFE00] ,Len: 40000
MMCBLK0P1 (VRL_BKUP) Range: [0XC0000,0XFFE00] ,Len: 40000
MMCBLK0P2 (MCUIMAGE) Range: [0X100000,0X13FE00] ,Len: 40000
MMCBLK0P3 (RESERVED0) Range: [0X140000,0X1FFE00] ,Len: C0000
MMCBLK0P4 (FASTBOOT) Range: [0X200000,0X5FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P5 (MODEMNVBKUP) Range: [0X600000,0XBFFE00] ,Len: 600000
MMCBLK0P6 (NVME) Range: [0XC00000,0XFFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P7 (OEMINFO) Range: [0X1000000,0X2FFFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P8 (SPLASH) Range: [0X3000000,0X37FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P9 (MODEMNVM1) Range: [0X3800000,0X47FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P10 (MODEMNVM2) Range: [0X4800000,0X57FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P11 (MODEMNVM3) Range: [0X5800000,0X67FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P12 (SECURETYSTORAGE) Range: [0X6800000,0X87FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P13 (3RDMODEMNVM) Range: [0X8800000,0X97FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P14 (3RDMODEMNVMBACK) Range: [0X9800000,0XA7FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P15 (RESERVED1) Range: [0XA800000,0XB3FFE00] ,Len: C00000
MMCBLK0P16 (MODEMLOG) Range: [0XB400000,0XC3FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P17 (SPLASH2) Range: [0XC400000,0X103FFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P18 (MISC) Range: [0X10400000,0X105FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P19 (MODEMNVRESERVED) Range: [0X10600000,0X11DFFE00] ,Len: 1800000
MMCBLK0P20 (RECOVERY2) Range: [0X11E00000,0X15DFFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P21 (RESERVED2) Range: [0X15E00000,0X17DFFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P22 (TEEOS) Range: [0X17E00000,0X181FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P23 (TRUSTFIRMWARE) Range: [0X18200000,0X183FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P24 (SENSORHUB) Range: [0X18400000,0X193FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P25 (HIFI) Range: [0X19400000,0X19FFFE00] ,Len: C00000
MMCBLK0P26 (BOOT) Range: [0X1A000000,0X1B7FFE00] ,Len: 1800000
MMCBLK0P27 (RECOVERY) Range: [0X1B800000,0X1F7FFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P28 (DTIMAGE) Range: [0X1F800000,0X217FFE00] ,Len: 2000000
MMCBLK0P29 (MODEMIMAGE) Range: [0X21800000,0X257FFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P30 (DSP) Range: [0X25800000,0X25FFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P31 (DFX) Range: [0X26000000,0X26FFFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P32 (3RDMODEM) Range: [0X27000000,0X273FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P33 (CACHE) Range: [0X27400000,0X373FFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P34 (HISITEST0) Range: [0X37400000,0X375FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P35 (HISITEST1) Range: [0X37600000,0X377FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P36 (HISITEST2) Range: [0X37800000,0X37BFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P37 (SYSTEM) Range: [0X37C00000,0XCFBFFE00] ,Len: 98000000
MMCBLK0P38 (CUST) Range: [0XCFC00000,0XDFBFFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P39 (USERDATA) Range: [0XDFC00000,0X1D1FFFE00] ,Len: F2400000
Done...Presets has been updated...

Done.

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
(شامل 15% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 17,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
Huawei-Honor-4X-Che2-L11_2034287_1559.zip