مرجع راهنمای تعمیرات موبایل

دانلود فایل های راهنمای تعمیرات موبایل

تعمیرات سخت افزار موبایل کوشا تیم کوشا تیم 3

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ Samsung Galaxy S7 SM-G930F

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ Samsung Galaxy S7 SM-G930F رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ Samsung Galaxy S7 SM-G930F   Device Name : Galaxy S7 Model : SM-G930F Region : THR(IRAN) Version : G930FXXS2DRC3 OS Version : Android 7.0 Build Date : 05.03.2018 Changelist : 12365438     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی سامسونگ - Samsung Galaxy S6 SM-G920F

رام رسمی فارسی سامسونگ - Samsung Galaxy S6 SM-G920F رام رسمی فارسی سامسونگ - Samsung Galaxy S6 SM-G920F Device Name : Galaxy S6 Model : SM-G920F Region : THR(IRAN) Version : G920FXXS6ERCA OS Version : Android 7.0 Build Date : 23.03.2018 Changelist : 10940776   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy Galaxy Note 8 SM-N950F

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy Galaxy Note 8 SM-N950F رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy Galaxy Note 8 SM-N950F Device Name : Galaxy Note 8 (SM-N950F) Model : SM-G965F Region : THR(IRAN) Version : N950FXXU3CRC1 OS Version : Android 8.0.0 Build Date : 02.03.2018 Changelist : 13094739     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730F

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730F رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730F   Device Name : Galaxy A8 Plus Model : SM-A730F Region : THR(IRAN) Version : A730FXXU2ARB6 OS Version : Android 7.1.1 Build Date : 19.02.2018 Changelist : 13045381 AP_A730FXXU2ARB6-13045381BL_A730FXXU2ARB6-13045381CP_A730FXXU2ARB6-13045381CSC_OJM_A730FXXU2ARB6-13045381HOME_CSC_OJM_A730FXXU2ARB6-13045381  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F Device Name : Galaxy A8 Model : SM-A530F Region : THR(IRAN) Version : A530FXXS2ARC2 OS Version : Android 7.1.1 Build Date : 09.03.2018 Changelist : 12719828 AP_A530FXXS2ARC2-12719828 BL_AA530FXXS2ARC2-12719828 CP_A530FXXS2ARC2_CL12719828 CSC_OJM_A530FXXS2ARC2_CL12719828 HOME_CSC_OJM_AA530FXXS2ARC2_CL12719828   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965F

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965F   رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy S9 Plus SM-G965F  Device Name : Galaxy S9 Plus (SM-G965F) Model : SM-G965F Region : THR(IRAN) Version : G965FXXU1ARB3 OS Version : Android 8.0.0 Build Date : 02.02.2018 Changelist : 12794530     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی سامسونگ -Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510F

رام رسمی فارسی سامسونگ  -Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510F رام رسمی فارسی سامسونگ  -Samsung Galaxy J5 (2016) SM-J510F Device Name : Galaxy J5 2016 (SM-J510F) Model : SM-J510F Region : THR(IRAN) Version : J510FXXU2BRB2 OS Version : Android 7.1.1 Build Date : 20.02.2018 Changelist : 12476963   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی سامسونگ -Samsung Galaxy J1 Ace Neo SM-J111F

رام رسمی فارسی سامسونگ  -Samsung Galaxy J1 Ace Neo SM-J111F رام رسمی فارسی سامسونگ  -Samsung Galaxy J1 Ace Neo SM-J111F Device Name : Galaxy J1 Ace Neo SM-J111F Model : SM-J111F Region : THR(IRAN) Version : J111FXXU0ARB3 OS Version : Android 5.1.1 Build Date : 21.02.2018 Changelist : 12746764   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy S8 G950F/FD

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy S8 G950F/FD رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy S8 Plus G955F/FD     Device Name : Galaxy S8 G950F/FDModel : SM-G950F/FDRegion : XSG(Emirate)Version : G950FXXU1CRB7OS Version : Android 8.0Build Date : 19.02.2018Changelist : 12993647 AP_G950FXXU1CRB7BL_G950FXXU1CRB7CP_G950FXXU1CRAPCSC_OXM_G950FOXM1CRAPHOME_CSC_OXM_G950FOXM1CRAPمنطقه گوشی شما اگر THR باشد با نصب اندروید 8.0 آلمان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy S8 Plus G955F/FD

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy S8 Plus G955F/FD رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy S8 Plus G955F/FD     Device Name : Galaxy S8 Plus G955F/FDModel : SM-G955F/FDRegion : XSG(Emirate)Version : G955FXXU1CRB7OS Version : Android 8.0Build Date : 19.02.2018Changelist : 12993656   AP_G955FXXU1CRB7BL_G955FXXU1CRB7CP_G955FXXU1CRAPCSC_OXM_G955FOXM1CRAPHOME_CSC_OXM_G955FOXM1CRAP  منطقه گوشی شما اگر THR باشد با نصب اندر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy Note 8 SM-N950F   Device Name : Galaxy Note 8 (SM-N950F) Model : SM-N950F Region : THR(IRAN) Version : N950FXXU3BRA8 OS Version : Android 7.1.1 Build Date : 26.01.2018 Changelist : 12472670     AP_N950FXXU3BRA8_CL12472670BL_N950FXXU3BRA8_CL12472670CP_N950FXXU3BRA2_CP8603905CSC_OXM_N950FOXM2BRA1_CL12472670HOME_CSC_OXM_N950FOXM2BR ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی سامسونگ-Samsung Galaxy J5 2016SM-J510F

رام رسمی فارسی سامسونگ-Samsung Galaxy J5 2016SM-J510F رام رسمی فارسی سامسونگ-Samsung Galaxy J5 2016SM-J510F  Device Name : Galaxy J5 2016 (SM-J510F) Model : SM-J510F Region : THR(IRAN) Version : J510FXXU2BRA2 OS Version : Android 7.1.1 Build Date : 24.01.2018 Changelist : 12476963     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy J2 Pro 2017 SM-J250F

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy J2 Pro 2017 SM-J250F رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy J2 Pro 2017 SM-J250F    Device Name : Galaxy J2 2018 (SM-J250F) Model : SM-J250F Region : THR(IRAN) Version : J250FXXU1AQL5 OS Version : Android 7.1.1 Build Date : 21.12.2017 Changelist : 12576805   AP_J250FXXU1AQL5_CL12576805 BL_J250FXXU1AQL5_CL12576805 CP_J250FXXU1AQL5_CP8422007 CSC_OJV_J250FOJV1AQL5_CL12576805 HOME_CSC_ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730F

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730F رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 Plus 2018 SM-A730F   Device Name : Galaxy A8 Plus Model : SM-A730F Region : THR(IRAN) Version : A730FXXU1AQLE OS Version : Android 7.1.1 Build Date : 21.12.2017 Changelist : 12720958 AP_A730FXXU1AQLE_CL12720958BL_A730FXXU1AQLE_CL12720958CP_A730FXXU1AQLE_CP8445058CSC_OJM_A730FOJM1AQLE_CL12758410HOME_CSC_OJM_A730FOJM1AQLE_CL12758410آدرس : کرج می ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F

رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F رام رسمی فارسی 5 فایله سامسونگ-Samsung Galaxy A8 2018 SM-A530F Device Name : Galaxy A8 Model : SM-A530F Region : THR(IRAN) Version : A530FXXU1AQLC OS Version : Android 7.1.1 Build Date : 20.12.2017 Changelist : 1271982 AP_A530FXXU1AQLC_CL12719828 BL_A530FXXU1AQLC_CL12719828 CP_A530FXXU1AQLC_CP8432586_CL12719828 CSC_OJM_A530FOJM1AQLC_CL12758064_QB16231985 HOME_CSC_OJM_A530FOJM1AQLC_CL127580 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(5):